Aanmelden lidmaatschap.

Opgave lidmaatschap Tennis Club Creil
Voornaam: …………………………………

Roepnaam:………………………………

Achternaam: …………………………..

Geb. datum: .. – .. – ….

Straat:………………………………..

Postcode:…………………………..

woonplaats:……………………………………….

Telefoon / Mobiel:……………………

E-mail: …………………………

Datum opgave: ………………………….

Verder ga ik akkoord en ben bekend met het feit dat:
• Het betreden en gebruik maken van het terrein en de faciliteiten van de TC Creil geheel voor eigen risico is.
• TC Creil niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventueel verlies of diefstal van (persoonlijke) goederen.
• Het spelen van tennis alleen is toegestaan voor leden die een voor beoefening van de sport voldoende benodigde fysieke status hebben.
• TC Creil niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enig lichamelijk letsel opgelopen op het terrein en banen behorende bij, alsmede (externe) locaties in gebruik zijnde van/ door TC Creil.
• De statuten en het baan reglement van TC Creil, van kracht zijn binnen de faciliteiten en terreinen van of in gebruik zijnde door TC Creil. Statuten en baan reglement zijn op aanvraag bij het bestuur gratis verkrijgbaar.
Doorlopende machtiging:
Door ondertekening van dit formulier geeft u tot wederopzegging toestemming aan TC CREIL om via een incasso opdracht naar uw bank een bedrag ter betaling van de contributie aangaande het lidmaatschap van de vereniging “Tennis club Creil” van uw rekening af te schrijven. De contributie is voor jeugd tot 12 jaar € 20,00, van 12 tot 18 jaar € 40,00 en voor 18 jaar en ouder € 63,00.

Bankrekening IBAN nr ……………………………………………………

Ten name van: …………………………………………………………….

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals die hierboven op de formulier is vermeld.

 

Datum: …………………….. Handtekening: ………………………

 

Secretariaat TC Creil: Lothariusstraat 33, 8312 AH Creil. Tel.nr. 06 – 53 71 76 75, email: tennisclubcreil@gmail.com

Aanmelding via bovenstaande formulier. Je kunt dit formulier printen en in de bus doen van Lothariusstraat 33 te Creil, of scannen en dan mailen naar tennisclubcreil@gmail.com.

Via de onderstaande link kun je de aanmelding doen via de contactpagina.